Zgodnie z obietnicą przesyłamy Państwu prezentację z wczorajszego szkolenia. Pierwsz perzentacja jest mojego autorstwa i dotyczy ogólnych zasad akcji #edukujeszratujesz.